Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1357/BXD-QLN về việc báo cáo số liệu hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1357/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 07/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1357/BXD-QLN
V/v báo cáo số liệu hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2147/LĐTBXH-BTXH ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc báo cáo số liệu hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo như sau:

Tính đến ngày 30/6/2009 đã có 55 tỉnh/thành phố hoàn thành việc lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và 3 tỉnh/ thành phố có danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở. Hiện nay còn 2 địa phương là Hà Nội và Hà Tĩnh chưa hoàn thành việc lập Đề án và cũng chưa có danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở. (Có 3 địa phương không có đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg là thành phố Đà nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương).

Tổng hợp số liệu của các tỉnh/thành phố đã có Đề án và danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở (tính đến ngày 30/6/2009) như sau:

1. Tổng số đối tượng được hỗ trợ nhà ở là 485.088 hộ, trong đó: số đối tượng thuộc 61 huyện nghèo là 77.311 hộ.

2. Tổng số vốn hỗ trợ cho số đối tượng nói trên là 7.707,7 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách trung ương: 3.624,2 tỷ đồng;

- Vốn ngân sách địa phương: 202,8 tỷ đồng;

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội: 3.880,7 tỷ đồng.

Trong tổng số vốn nói trên, vốn hỗ trợ cho các đối tượng thuộc 61 huyện nghèo là 1.260 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách trung ương: 621 tỷ đồng;

- Vốn ngân sách địa phương: 20,5 tỷ đồng;

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 618,5 tỷ đồng.

(Chi tiết cụ thể từng tỉnh, thành phố xem phụ lục kèm theo).

Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu tổng hợp ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1357/BXD-QLN về việc báo cáo số liệu hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.006

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227