Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1324/VP-ĐT về thể hiện sơ đồ nhà, đất trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1324/VP-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 01/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1324/VP-ĐT
V/v thể hiện sơ đồ nhà, đất trên  giấy chứng nhận quyền sở hữu  nhà ở và quyền sử dụng đất ở

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2000

 

Kính gởi :

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện

 

Xét đề nghị của Sở Địa chính-Nhà đất tại công văn số 12018/CV-GĐĐĐ ngày 22/8/2000 về việc thể hiện sơ đồ nhà, đất trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau :

1. Sơ đồ nhà, đất thể hiện trên giấy chứng nhận theo nguyên tắc sau :

- Về đất, thể hiện đầy đủ các yếu tố về thửa đất và các chi tiết các thửa đất tiếp giáp theo hướng dẫn số 9265/HD-GĐĐĐ ngày 04/7/2000 của Sở Địa chính-Nhà đất có ghi rõ phần diện tích sở hữu, phạm lộ giới, không công nhận…

- Về nhà :

+ Nêu các tầng có hình dáng và số đo chu vi giống nhau thì thể hiện một sơ đồ đặc trưng, ghi chú rõ số các tầng 1, 2, 3, …

+ Nếu các tầng có hình dáng và số đo chu vi khác nhau thì thể hiện đủ các tầng khác nhau.

+ Các yếu tố có liên quan đến sơ đồ nhà thể hiện theo hướng dẫn của Sở Địa chính-Nhà đất số 9265/HD-GĐĐĐ.

- Các yếu tố về nhà ở và đất ở đã được ghi nhận ở mục II của giấy chứng nhận thì không phải ghi chú thêm ở phần sơ đồ nhà, đất (mục II.C)

2. Về lưu trữ hồ sơ thời gian xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1209/VP-ĐT ngày 11/8/2000, nếu có vấn đề gì còn vướng mắc thì Sở Địa chính-Nhà đất làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố xét quyết định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xin truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để Sở Địa chính-Nhà đất và các quận-huyện thực hiện./.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1324/VP-ĐT về thể hiện sơ đồ nhà, đất trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.23.35