Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1320/BXD-QLN về việc tiếp tục thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1320/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1320/BXD-QLN
V/v: tiếp tục thực hiện bán nhà ở thuộc SHNN cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 29/5/2008, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 827/TTg-KTN về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP, trong đó nêu rõ “các địa phương tiếp tục thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đến hết năm 2010” và giao “Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách mới” để áp dụng sau khi chấm dứt chính sách bán nhà ở này.

Nhằm tạo điều kiện cho các địa phương khẩn trương thực hiện chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và để Bộ Xây dựng có cơ sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách mới theo nhiệm vụ Thủ tướng đã giao, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại các văn bản Nghị định 61/CP, Nghị định 21/CP ngày 16/4/1996, Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ. Theo đó, giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại điểm a Mục 2 của Nghị quyết 23/2006/NQ-CP; đối với nhà ở riêng lẻ có vị trí sinh lợi cao tại vị trí mặt đường mặt phố, nhà biệt thự của 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện theo quy định tại điểm a Mục 2 của Nghị quyết 48/2007/NQ-CP.

2. Tổ chức kiểm tra, báo cáo gửi Bộ Xây dựng định kỳ sáu tháng một lần vào ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm về tình hình bán nhà ở theo Nghị định 61/CP. Báo cáo tập trung vào các nội dung sau:

- Tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, số lượng nhà ở đã bán được từ khi thực hiện việc bán nhà cho đến thời điểm báo cáo (diện tích m2 tương ứng với số căn);

- Số lượng nhà ở còn lại, trong đó phân loại nhà ở thuộc diện được bán, nhà ở không thuộc diện được bán (diện tích m2 tương ứng với số căn);

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai bán nhà ở.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1320/BXD-QLN về việc tiếp tục thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.341
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76