Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 129/BXD-QLN về việc chuyển nhượng dự án của Công ty cổ phần xây dựng Hồng Mã do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 129/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 129/BXD-QLN
V/v: Chuyển nhượng dự án của Công ty cổ phần xây dựng Hồng Mã.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5054/SKHĐT-ĐT ngày 24/8/2009 của của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển nhượng dự án của Công ty cổ phần xây dựng Hồng Mã. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 6 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ, Điều 24 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, việc chuyển nhượng dự án giữa công ty Cổ phần xây dựng Hồng Mã và công ty Noble Power Group là phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty Noble Power Group là công ty có 100% vốn nước ngoài khi nhận chuyển nhượng dự án bất động sản để đầu tư, kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện đối với tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc chuyển nhượng dự án bất động sản giữa công ty Cổ phần xây dựng Hồng Mã và công ty Noble Power Group phải tuân thủ đúng quy định về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án được quy định tại các Điều 6,7,8,9 của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ. Ngoài ra, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TH, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 129/BXD-QLN về việc chuyển nhượng dự án của Công ty cổ phần xây dựng Hồng Mã do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109