Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1237/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 chuyển nội dung phản ánh của công dân về việc tiếp tục thời hạn sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Số hiệu: 1237/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1237/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v chuyển nội dung phản ánh của công dân

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Đơn đề nghị xem xét hướng dẫn về việc tiếp tục thời hạn sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp của ông Dư Đình Quốc, đề ngày 08 tháng 4 năm 2020, qua xem xét, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo nội dung phản ánh tại Đơn đề nghị đã nên, ông Dư Đình Quốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Đỗ Văn Phương và bà Nguyện Thị Chín tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã được công chứng hợp đồng. Khi thực hiện đăng ký biến động, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh có yêu cầu ông Dư Đình Quốc liên hệ UBND xã Phong Phú để làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. UBND xã Phong Phú có ý kiến việc chuyển nhượng là không phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu). Đồng thời, trường hợp trên vẫn trong thời hạn sử dụng đất được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai.

Tổng cục Quản lý đất đai chuyển nội dung kiến nghị của ông Dư Đình Quốc đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
- Ông Dư Đình Quốc - số A4.02 Chung cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, VP (TH), CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
Phạm Ngô Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1237/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 chuyển nội dung phản ánh của công dân về việc tiếp tục thời hạn sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


200

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78