Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1219/STNMT-ĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Tin
Ngày ban hành: 14/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN &
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1219/STNMT-ĐĐ
V/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 20/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Long Xuyên, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin TNMT
- Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện, thị, thành

 

Để thực hiện thống nhất Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 22/10/2010 (có hiệu lực từ ngày 10/12/2010), Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về trang bổ sung giấy chứng nhận:

a) Mục đích sử dụng:

Trang bổ sung giấy chứng nhận được sử dụng để ghi nội dung đăng ký thế chấp, xóa thế chấp, đăng ký cho thuê của người sử dụng đất cho người khác, xóa cho thuê và các mục đích khác theo khoản 1, Điều 3 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT kể từ ngày 10/12/2010.

b) Phát hành trang bổ sung giấy chứng nhận:

Trang bổ sung giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tự phát hành, có hình thức và nội dung theo quy định của Thông tư số 20. Trường hợp có khó khăn về nguồn giấy và kỹ thuật, không tự phát hành được thì liên hệ Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính để mua.

2. Về cấp giấy chứng nhận mới hoặc xác nhận nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục chuyển quyền:

Khi tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ lựa chọn 01 trong 02 hình thức: cấp giấy chứng nhận mới hoặc xác nhận nội dung chuyển quyền trên giấy chứng nhận cũ.

Việc lựa chọn được thực hiện theo hình thức ghi trực tiếp trên biên nhận hồ sơ, có ký tên và ghi rõ họ tên của người nộp hồ sơ.

3. Về danh mục các hồ sơ không phải chuyển cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính:

Căn cứ biên bản số 1170 đã ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Cục thuế tỉnh ngày 15/10/2010, theo đó tạm thời tất cả các hồ sơ cấp giấy chứng nhận (trừ trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất) đều phải chuyển cơ quan thuế để xác nhận nghĩa vụ tài chính.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung của Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ảnh để có hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNMT huyện, thị, thành;
- Lưu: VT, Phòng Đất đai.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Tin

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1219/STNMT-ĐĐ ngày 14/12/2010 hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.623

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159