Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 119/BXD-QLN năm 2015 về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 119/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/BXD-QLN
V/v: quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 10928/SXD-QLN&CS ngày 15/9/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết đối với một số trường hợp nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng nhận thấy việc xem xét giải quyết các trường hợp nhà ở cần phải dựa trên hồ sơ tài liệu của từng nhà ở cụ thể. Vì vậy, đối với các trường hợp nêu trong công văn số 10928/SXD-QLN&CS thì Bộ Xây dựng chỉ trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

1. Đối với trường hợp là nhà thuộc diện vắng chủ mà Nhà nước đã có văn bản quản lý, đã bố trí sử dụng nhưng đến nay diện tích nhà nguyên thủy đã bị người sử dụng phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà ở mới thì không phải ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân. Việc quản lý các nhà này phải thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2. Đối với trường hợp đã được Nhà nước bố trí nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (kể cả trường hợp người sử dụng đã phá dỡ nhà để cải tạo, xây dựng lại nhà ở mới) thì thực hiện bán theo quy định tại Mục 1 và Mục 5 Chương V của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; trường hợp được Nhà nước bố trí đất để xây dựng nhà ở thì xem xét công nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Đối với các trường hợp nêu tại phần IV Mục A của công văn số 10928/SXD-QLN&CS thì đề nghị kiểm tra, làm rõ các trường hợp đã bán nhà ở. Nếu thực hiện bán sai quy định của pháp luật thì phải thực hiện lại theo đúng quy định của pháp luật về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đối chiếu các trường hợp cụ thể với quy định của pháp luật để báo cáo UBND thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 119/BXD-QLN năm 2015 về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32