Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 119/BXD-HĐXD phúc đáp Công văn 3815-CV/UBKTTW về việc sử dụng đất trong Dự án khu dân cư­ đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 119/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 119/BXD-HĐXD
V/v Phúc đáp công văn số 3815-CV/UBKTTW ngày 21/12/2009 của UBKTTW

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban kiểm tra Trung ư­ơng

Bộ Xây dựng nhận đ­ược văn bản số 3815-CV/UBKTTW ngày 21/12/2009 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương về việc sử dụng đất trong Dự án khu dân cư­ đường Đồng Khởi, ph­ường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như­ sau:

1. Căn cứ văn bản nêu trên của Uỷ ban kiểm tra Trung ương cho thấy, để xác định việc xây dựng các công trình thuộc những lô đất mà gia đình Ông Đặng Hạnh Thu đã mua nằm trong Dự án khu dân cư đường Đồng Khởi, ph­ường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai có đúng mục đích sử dụng đất, thời gian thực hiện xây dựng hay không cần phải căn cứ vào các nội dung của quy hoạch chi tiết 1/500, Dự án khu dân cư đã được phê duyệt và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chủ đầu tư Dự án khu dân cư (chủ đầu tư cấp 1) và gia đình Ông Đặng Hạnh Thu (chủ đầu tư thứ phát); đồng thời xem xét cụ thể tình hình triển khai thực hiện của Dự án khu dân cư và các dự án thứ phát trong Dự án này.

2. Việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản 812/UBND-CNN ngày 05/02/2009 chấp thuận về chủ trương cấp giấy phép xây dựng tạm công trình cho ông Nguyễn Minh Phước tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà chỉ là đồng ý về nguyên tắc căn cứ vào tình hình thực tế theo giải trình của UBND thành phố Biên Hoà và Sở Xây dựng; đồng thời UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố Biên Hoà hướng dẫn và xem xét việc cấp giấy phép xây dựng tạm cho nhà đầu tư.

Việc xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm phải căn cứ vào nội dung, thời hạn thực hiện của quy hoạch chi tiết 1/500, Dự án khu dân cư đã được phê duyệt; đồng thời căn cứ vào thời gian thực hiện xây dựng theo Hợp đồng giữa chủ đầu tư Dự án khu dân cư với gia đình Ông Đặng Hạnh Thu và quy định của UBND tỉnh Đồng Nai về cấp giấy phép xây dựng tạm cũng như tình hình thực tế triển khai thực hiện Dự án khu dân cư và điều kiện cụ thể của chủ đầu tư thứ phát.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban kiểm tra Trung ương căn cứ tình hình cụ thể để xem xét kết luận./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
 - Lư­u: VP, HĐXD (NTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 119/BXD-HĐXD phúc đáp Công văn 3815-CV/UBKTTW về việc sử dụng đất trong Dự án khu dân cư­ đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.947
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217