Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 116/BXD-QLN 2018 kiến nghị về điều kiện bán cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai

Số hiệu: 116/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 04/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/BXD-QLN
V/v: trả lời kiến nghị của Công ty CP Mỹ Việt về
điều kiện bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Mỹ Việt

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4614/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2018 của Văn phòng Chính phủ đ nghị trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Mỹ Việt về điều kin bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai. Về vn đ này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản s66/2014/QH13”;

Tại Khoản 2 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”.

Tại Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản nếu bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản trong dự án đó sau ngày 01/7/2015 (ngày có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản 2014) thì phải thực hiện theo các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP (không phụ thuộc vào thời điểm của dự án được chấp thuận đầu tư, giao đất, cho thuê đất trước hay sau ngày 01/7/2015). Đối với bất động sản là nhà ở hình thành trong tương lai thì phải đáp ng các điều kiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 4614/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2018 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị Công ty cổ phần Mỹ Việt nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- VPCP (để công khai trên cổng TTĐTCP);
- VCCI (để tổng hợp);
- Lưu: VT, QLN.

TL. B TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 116/BXD-QLN ngày 04/06/2018 về điều kiện bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142