Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1128/VPCP-NN năm 2019 về giải quyết các khu gia đình quân nhân từ quỹ đất quốc phòng chưa chuyển mục đích sử dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1128/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1128/VPCP-NN
V/v giải quyết các khu gia đình quân nhân từ quỹ đất quốc phòng chưa chuyển mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Về đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn số 12368/BQP-TM ngày 03 tháng 11 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 163/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/1/2019), Tài chính (Công văn số 57/BTC-QLCS ngày 03 tháng 01 năm 2019), Tư pháp (Công văn số 4556/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 11 năm 2018) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (Công văn số 5313/UBND-KTN ngày 22 tháng 11 năm 2018) giải quyết các khu gia đình quân nhân từ quỹ đất quốc phòng chưa chuyển mục đích sử dụng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ nêu trên, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ Tài chính để thực hiện giải quyết việc sử dụng nhà, đất của các khu gia đình quân nhân có nguồn gốc là đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về tài sản công và các pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, TC, XD, TP;
- UBND tỉnh Phú Thọ
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: NC, CN, KTTH, PL,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1128/VPCP-NN năm 2019 về giải quyết các khu gia đình quân nhân từ quỹ đất quốc phòng chưa chuyển mục đích sử dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.753

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226