Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 07/SXD-QLN&CS ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 07/SXD-QLN&CS ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về xác định giá bán nhà ở đối với trường hợp mua nhiều nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: Tại Khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ về cách xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà không phân biệt trường hợp mua một nhà hay nhiều nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bán nhà ở cũ theo đúng quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP.

2. Về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng từ sau ngày 19/01/2007: Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ không điều chỉnh đối với loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà bố trí sử dụng từ sau ngày 19/01/2007. Do đó, việc quản lý, xác định giá thuê, giá bán đối với loại nhà ở này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

3. Về điều chuyển quỹ nhà ở cũ sang quỹ nhà ở xã hội: Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ không có quy định về điều chuyển quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước sang quỹ nhà ở xã hội. Đối với loại nhà ở được đầu tư bằng ngân sách nhà nước và bố trí sử dụng như nêu tại điểm 3 của công văn số 07/SXD-QLN&CS thì thực hiện quản lý như sau:

- Đối với những nhà ở được đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Nhà ở và đã bố trí cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

- Đối với những nhà ở được đầu tư xây dựng không theo quy định của Luật Nhà ở và đã bố trí sử dụng làm nhà ở thì giải quyết như sau:

+ Trường hợp nhà ở được bố trí sử dụng trước ngày 19/01/2007 thì thực hiện quản lý cho thuê hoặc bán nhà ở theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Trường hợp nhà ở được bố trí sử dụng từ ngày 19/01/2007 thì thực hiện quản lý theo hướng dẫn tại Điểm 2 của Công văn này.

4. Về đề nghị xem xét, giải quyết đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước có nguồn gốc để ở nhưng hiện trạng đang được sử dụng để sản xuất, kinh doanh: Về vấn đề này, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh rà soát, thống kê cụ thể và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (trong đó cần nêu rõ tổng số các trường hợp, quá trình quản lý và hiện trạng sử dụng của các trường hợp này) để Bộ có cơ sở xem xét, giải quyết.

5. Về công văn số 10293/SXD-QLN&CS ngày 02/12/2013 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/01/2014 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 170/BXD-TTr ngày 23/01/2014 trả lời công văn này.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng về một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11/BXD-QLN ngày 21/02/2014 về đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP liên quan quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.473

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198