Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 105/UB về việc thi hành Chỉ thị 299/TTg của Thủ Tướng Chánh phủ đo đạc điều tra ruộng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 105/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 13/01/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 105/UB
V/v thi hành Chỉ thị 299/TTg của Thủ Tướng Chánh phủ đo đạc điều tra ruộng đất

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 1983

 

Kính gởi:

- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, và quận ven.
- Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và Mặt trận ở thành phố.

Đồng kính gởi:

- Các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học Trung ương và các lực lượng võ trang đóng trên địa bàn thành phố.

 

Chấp hành Chỉ thị 299/TTg của Thủ Tướng Chánh phủ, từ tháng 11-1981 đến nay, thành phố đã tổ chức thực hiện công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất, theo kế hoặc chung của cả nước.

Công tác điều tra ruộng đất lần này, nhằm nắm chắc lại từng loại diện tích ruộng đất hiện có trên địa bàn thành phố; chất luợng ruộng đất và từng đối tượng (cơ quan, đơn vị và cá nhân) quản lý sử dụng hiện nay, để có đầy đủ số liệu cơ bản về ruộng đất, phục vụ cho công tác quy hoạch, lập kế hoạch xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng năm và nhiều năm, đồng thời để lập bản đồ và sổ bộ địa chánh của Nhà nước, tiến tới thống nhất quản lý, sử dụng ruộng đất trong cả nước, từ Trung ương đến cơ sở.

Vừa qua, Ban Quản lý ruộng đất thành phố, đã cùng với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện công tác này, đến nay đã hoàn thành một số việc như: đo đạc được 50% tổng số xã, 16% tổng số phường; phân hạng được 33% tổng số xã, 14% tổng số phường và đăng ký thống kê đươc 30% tổng số xã và 9% tổng số phường có sử dụng ruộng đất. (Thành phố có 85 xã và 36 phường phải tiến hành điều tra ruộng đất).

Nhìn chung công tác tiến hành còn chậm, nhiều nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục quần chúng và cán bộ, đảng viên thông suốt để thi hành đầy đủ kế hoạch đề ra; còn có hiện tượng buông lơi lãnh đạo, khoán trắng cho cán bộ quản lý ruộng đất làm, huyện khoán cho xã, xã chờ huyện, các sở, ban, ngành, cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể (kể cả Trung ương và thành phố) chưa có sự phối hợp tốt, cũng như có sử dụng ruộng đất nhưng chưa phối hợp với chánh quyền địa phương để kê khai đăng ký ruộng đất của cơ quan, đơn vị mình…

Để bảo đảm công tác điều tra ruộng đất sắp đến tiến hành thuận lợi, phấn đấu hoàn thành đúng thời gian theo quy định của Trung ương và thành phố vào giữa năm 1983, Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố lưu ý các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể và mặt trận ở thành phố, và yêu cầu các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học Trung ương, các lực lượng võ trang đóng trên địa bàn thành phố, thực hiện một số việc chủ yếu như sau:

1. Từng quận, huyện cần kiểm điểm lại kết quả công việc đã làm vừa qua, xem xét những việc còn lại phải làm để có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện sắp đến đồng thời bố trí phân công cán bộ, lực lượng và chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành công việc theo thời gian nói trên.

2. Các sở, ban, ngành chức năng có liên quan ở thành phố cần phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực với Ban quản lý ruộng đất thành phố trong việc giải quyết các yêu cầu về vật tư, tài chánh… tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý ruộng đất thành phố, các quận, huyện hoàn thành được nhiệm vụ.

3. Đề nghị các đoàn thể quần chúng và Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ban quản lý ruộng đất thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng và đoàn thể mình, góp phần thực hiện tốt kế hoạch của thành phố.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở thành phố và các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện Trung ương và các lực lượng võ trang đóng trên địa bàn thành phố, cần soát lại việc quản lý, sử dụng ruộng đất ở từng cơ quan, đơn vị mình để kịp thời kê khai đăng ký cho các Hội đồng đăng ký thống kê ruộng đất ở từng địa phường, xã theo quy định trong Thông tư số 32/UB ngày 7-11-1981 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Công tác điều tra ruộng đất lần này tiến hành trong cả nước, Trung ương đã xác định là một trong những công tác trọng tâm trong kế hoạch 5 năm (1981- 1985) đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh ruộng đất cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa đối với nông thôn. Yêu cầu các sở, ban, ngành ở thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện cần quan tâm chỉ đạo đúng mức; đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương và các lực lượng võ trang đóng trên địa bàn thành phố gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chung của Trung ương và hỗ trợ tích cực, góp phần cho thành phố thực hiện thắng lợi Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành đúng thời gian theo quy định của Nhà nước.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 105/UB về việc thi hành Chỉ thị 299/TTg của Thủ Tướng Chánh phủ đo đạc điều tra ruộng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49