Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 105/BXD-QLN trả lời Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các chương trình nhà ở tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 105/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 105/BXD-QLN
V/v Trả lời VPCP về kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các chương trình nhà ở tại các tỉnh ĐBSCL.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9262/VPCP-KTN ngày 29/12/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn số 47-BC/BCĐTNB ngày 18/12/2009 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ (giai đoạn 2); đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hộ nghèo người dân tộc và nhà ở cho sinh viên tại các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Về các kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)

1. Về kiến nghị tăng suất đầu tư tôn nền, đắp bờ bao:

Hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư (giai đoạn 2) nhưng tiến độ thực hiện còn chậm. Các địa phương mới khởi công tôn nền được 71/185 dự án, đạt 38%; trong đó 19/185 dự án hoàn thành tôn nền, đạt 10,2%.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế thấy rằng một trong các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả đạt được còn thấp là các địa phương gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do giá bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao, nhất là sau khi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được ban hành; đồng thời giá tôn nền, đắp bờ bao tại các địa phương cũng tăng cao so với trước đây.

Để giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 120/TTr-BXD ngày 28/12/2008 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép điều chỉnh suất đầu tư tôn nền, đắp bờ bao để đảm bảo phù hợp với thực tế.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương tính toán cụ thể suất đầu tư tôn nền, đắp bờ bao đảm bảo phù hợp với thực tế, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

2. Về kiến nghị có chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay đối với những dự án cấp thiết về nước sạch, xử lý rác và vệ sinh môi trường trong cụm, tuyến dân cư:

Theo quy định tại Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long thì nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình thu gom rác và các công trình kè chống sạt lở các cụm, tuyến dân cư vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với lãi suất hiện hành. Tuy nhiên, do lãi suất cao nên đến nay chưa có địa phương nào vay vốn để thực hiện. Vì thế, việc xây dựng các công trình thu gom rác và công trình kè chống sạt lở các cụm, tuyến hầu như chưa triển khai được. Tình trạng rác thải ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường trong cụm, tuyến dân cư ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng dân cư; đồng thời các cụm, tuyến dân cư tại các khu vực ngập sâu dễ bị sạt lở khi có lũ về, ảnh hưởng đến an toàn, ổn định cuộc sống của người dân; vì vậy đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương được vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện.

3. Về kiến nghị bổ sung vốn để xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 trong năm 2010:

Để các địa phương sớm có vốn thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư (giai đoạn 2) đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2266/BXD-QLN ngày 16/10/2009 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp vốn từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long là 196,41 tỷ đồng. Đây là số vốn còn thiếu theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt cho giai đoạn 2 của Chương trình.

4.Về kiến nghị tăng mức cho các hộ dân vay làm nhà ở trong cụm, tuyến dân cư:

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ kiến nghị nâng mức cho vay làm nhà ở cho các hộ dân vào ở trong cụm, tuyến dân cư từ mức 8 triệu đồng/hộ lên mức 15 triệu đồng/hộ. Đề nghị không kiến nghị giải quyết vấn đề này nữa, vì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mức vay 15 triệu đồng/hộ để làm nhà ở đối với tất cả các hộ dân thuộc đối tượng vào ở trong các cụm, tuyến dân cư (giai đoạn 2) cũng như các hộ dân thuộc đối tượng chưa vào ở trong các cụm, tuyến dân cư trong giai đoạn 1 của Chương trình.

II. Về các kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

1. Về kiến nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ nhà ở:

Hiện nay trên thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước có nhiều hộ nghèo, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp; hiện đang sinh sống tại các thôn, bản, làng, xã trực thuộc phường, thị trấn, thị xã. Trong số hộ nói trên có một bộ phận hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, cần được hỗ trợ để có nhà ở ổn định, an toàn. Ngoài ra, một số hộ dân đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng vừa qua đã bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai và hoả hoạn gây ra, vì vậy số hộ này lại trong tình trạng không có nhà ở. Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 120/TTr-BXD ngày 28/12/2008 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép các đối tượng trên được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg.

2. Về kiến nghị tạm ứng vốn để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2010:

Căn cứ ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ thì trong năm 2010 tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đối với những địa phương làm nhanh, Trung ương sẽ bố trí đủ vốn để làm xong trước, không chờ đến năm 2012 như quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đồng thời căn cứ số lượng hộ nghèo còn lại và căn cứ kết quả đã thực hiện trong năm 2009 của các địa phương, Bộ Xây dựng lập kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2010, trong đó ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn lại chưa được hỗ trợ trong năm 2009, hộ cư trú trong vùng thường xuyên bị thiên tai và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số trên 190.000 hộ. Vốn ngân sách trung ương để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho số hộ trên là 1.500 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.584 tỷ đồng.

III. Về kiến nghị liên quan đến thực hiện Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

Về kiến nghị tạm ứng vốn để xây dựng nhà ở cho sinh viên năm 2010:

Trong năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 3.500 tỷ đồng để thực hiện các dự án phát triển nhà sinh viên. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án nhà ở sinh viên cũng như kế hoạch vốn để thực hiện các dự án năm 2010 và giai đoạn 2011-2015 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.   

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về những kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn số 47-BC/BCĐTNB ngày 18/12/2009 gửi Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 105/BXD-QLN trả lời Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các chương trình nhà ở tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169