Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10477/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10477/BTC-TCT
v/v: miễn thu tiền sử dụng đất cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có công văn số 2462/CV-UB ngày 20/6/2005 đề nghị miễn thu tiền sử dụng đất cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ qui định miễn thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp: “Đối với đất giao để xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai,…”

Căn cứ qui định trên đây, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo việc thực hiện miễn tiền sử dụng đất đối với các hộ, gia đình cá nhân được giao đất trong các cụm, tuyến dân cư của tỉnh Long An do các hộ gia đình, cá nhân nay đang ở tại vùng bị ngập lũ phải di chuyển chỗ ở vào trong các cụm tuyến cụm, tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh Long An. Còn đối với các hộ, gia đình cá nhân khác được giao đất ở trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh Long An theo phương thức đấu giá thì không thực hiện áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo cơ quan có chức năng của địa phương thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các hộ, gia đình cá nhân được giao đất trong các cụm tuyến cụm, tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh Long An theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Nơi nhận:
-Như trên
-Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
-Cục THuế, Sở Tài Nguyên và môi trường, Sở Tài chính, kho bạc
-Lưu: VT, TCT (VT, TS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10477/BTC-TCT ngày 19/08/2005 về việc đề nghị miễn thu tiền sử dụng đất cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.921

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!