Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 04/BXD-QLN bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 04/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/BXD-QLN
V/v bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng Cao Bằng,
- Sở Xây dựng Yên Bái,
- Sở Xây dựng Nghệ An,
- Sở Xây dựng Đắk Lắk.

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 966/SXD-HTKT ngày 03/12/2009 của Sở Xây dựng Cao Bằng, công văn số 613/SXD-CV ngày 14/12/2009 của Sở Xây dựng Yên Bái, công văn số 2201/SXD.QLKT&N ngày 04/12/2009 của Sở Xây dựng Nghệ An và công văn số 1576/SXD-QLN ngày 03/12/2009 của Sở Xây dựng Đắk Lắk đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở đang cư trú tại các xã thuộc thị xã, và các thôn, bản thuộc thị trấn (là khu vực đô thị). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời chung như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (sau đây gọi tắt là Quyết định 167/2008/QĐ-TTg) thì các đối tượng được hỗ trợ nhà ở hiện đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế tại một số phường, thị trấn, thị xã (là khu vực đô thị) vẫn có các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (gọi tắt là thôn, bản) trực thuộc. Tại các thôn, bản này hiện vẫn tồn tại một bộ phận các hộ nghèo sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp và có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ để có nhà ở ổn định, an toàn.

Hiện nay nhiều địa phương trên cả nước có đề nghị cho các đối tượng nói trên được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Bộ Xây dựng nhận thấy đề nghị của các địa phương là phù hợp với thực tế và đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp, hiện đang cư trú tại các thôn, bản trực thuộc phường, thị trấn vào diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg , tạo điều kiện để số đối tượng này có nhà ở an toàn, ổn định.

Khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỜNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 04/BXD-QLN bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.474
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231