Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 1012/BHXH-QLT dated May 22, 2017, Rate of compulsory social security contribution to the Occupational Accident and Occupational Disease Insurance Fund effective as of June 1, 2017

Số hiệu: 1012/BHXH-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 22/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1012/BHXH-QLT
V/v mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/06/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014; Luật Vệ sinh, an toàn lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015; Căn cứ Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 01/06/2017 của người sử dụng lao động hằng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên trang web;
- Lưu VT, QLT (T.A
).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Từ ngày 01/06/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc vào qubảo hiểm TNLĐ, BNN thay đi như sau:

Loại Bảo him

Đơn vị đóng

Người LĐ đóng

Tổng cộng

BHXH

(ÔĐ, TS, TNLĐBNN, HT, TT)

17,5%

8,0%

25,5%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1,0%

2,0%

TNG CỘNG

21,5%

10,5%

32,0%

Trước ngày 01/06/2017, d liệu cũ để đơn vị so sánh

Loại Bảo hiểm

Đơn vị đóng

Người LĐ đóng

Tng cộng

BHXH

(ÔĐ, TS, TNLĐBNN, HT, TT)

18%

8,0%

26,0%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1,0%

2,0%

TNG CNG

22%

10,5%

32,5%

 

 

THE VIETNAM SOCIAL SECURITY
HO CHI MINH CITY SOCIAL SECURITY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1012/BHXH-QLT
Re. Rate of compulsory social security contribution to the Occupational Accident and Occupational Disease Insurance Fund effective as of June 1, 2017

Ho Chi Minh city, May 22, 2017

 

To employers

Pursuant to the Law on Social Security No. 58/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 20, 2014; the Law on Occupational Sanitation and Safety No. 84/2015/QH13 adopted by the National Assembly on June 25, 2015; the Government’s Decree No. 44/2017/ND-CP dated April 14, 2017 on the rate of compulsory social security contribution to the Occupational Accident and Occupational Disease Insurance Fund.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 1012/BHXH-QLT dated May 22, 2017, Rate of compulsory social security contribution to the Occupational Accident and Occupational Disease Insurance Fund effective as of June 1, 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.743
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108