Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 974/VPCP-KTTH dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 974/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 21/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 69/TTr-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2011) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện 3 nội dung dưới đây của dự thảo Nghị định theo hướng:

1. Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người cho các vị trí việc làm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Luật Viên chức.

2. Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Y tế, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng, NN và PTNT;
- Bảo hiểm Xã hội VN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng;
 Các Vụ: TH, KGVX, TTĐT, TKBT, PL,
 Cục KSTT,
- Lưu: VT, KTTH (3). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 974/VPCP-KTTH dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112