Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9541/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 29/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 9541/BYT-BH
V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành.

Đ việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 bảo đảm kịp thời, thống nhất, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu cho y ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

2. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện các nội dung:

- Tổ chức tập huấn về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để thống nhất cách hiểu văn bản, thống nhất trong tổ chức thực hiện; thống nhất việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh theo hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Tài chính;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, về những nội dung mới của Luật, về quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế để tạo sự đồng thuận trong xã hội, tập trung một số văn bản sau:

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

+ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

+ Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

+ Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế;

+ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

3. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kể cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân):

- Phổ biến những nội dung mới của Luật, đặc biệt lưu ý là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh, nhất là việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốc đối với những người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho người bệnh;

- Chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho người bệnh và báo cáo Sở Y tế để kịp thời giải quyết những vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thời điểm trước và sau ngày 01/01/2015.

Nhận được công văn này, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành khẩn trương chỉ đạo và nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
-
Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
-
Ban Tuyên giáo Trung ương;
-
Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
-
Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;
-
Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9541/BYT-BH ngày 29/12/2014 về chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.24.113