Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 91/BHXH-CĐBHXH năm 2015 hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 91/BHXH-CĐBHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 09/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 91/BHXH-CĐBHXH
V/v hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 4653/BHXH-TCKT ngày 01/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Kể từ ngày 01/02/2015 các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi nộp hồ sơ để quyết toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì ở cột D của Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70a-HD) bắt buộc phải có chữ ký nhận trợ cấp của người lao động (đối với trường hợp nhận bằng tiền mặt); trường hợp chi trả tiền trợ cấp cho người lao động thông qua tài khoản ngân hàng đề nghị ghi chuyển khoản không cần có chữ ký nhận của người lao động.

2. Đối với những trường hợp các đơn vị sử dụng lao động đã được cơ quan BHXH TP.HCM quyết toán hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe nhưng quá 12 tháng người lao động chưa nhận tiền trợ cấp thì thực hiện như sau:

- Lập danh sách người lao động chưa nhận trợ cấp chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Đính kèm theo mẫu) gửi cơ quan BHXH, đồng thời chuyển nộp số tiền trợ cấp chưa chi về tài khoản của cơ quan BHXH (đối với các đơn vị tham gia BHXH tại BHXH TP.HCM) như sau:

Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 1700202902016

Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Sau khi đã chuyển số tiền chưa chi trả trợ cấp về cơ quan BHXH, nếu người lao động có yêu cầu đến nhận tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì đơn vị viết Giấy giới thiệu nêu rõ lý do, hướng dẫn người lao động liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại trợ cấp (Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ).

(Lưu ý: Đối với các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH tại các BHXH Quận, huyện thì nộp số tiền chưa chi trả trợ cấp vào tài khoản của các BHXH Q-H và hướng dẫn người lao động đến nhận lại tiền trợ cấp khi có yêu cầu tại các BHXH Q-H có liên quan).

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động biết để thực hiện. (Đính kèm Công văn 4653)

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KHTC; Phòng TN&QLHS;
- BHXH các Q-H;
- Ban Biên tập Website;
- Lưu VT, CĐBHXH
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 91/BHXH-CĐBHXH năm 2015 hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196