Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 906/VPCP-KGVX năm 2017 về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 906/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/VPCP-KGVX
V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sng tại vùng đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản số 184/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Y tế) về việc cấp thẻ bảo him y tế cho người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế đề xuất xử lý chung, trong đó có tỉnh Quảng Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 17 tháng 02 năm 2017 việc cấp thẻ bảo him y tế năm 2017 cho người sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để b/c),
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐTCP,
các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX. T

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 906/VPCP-KGVX năm 2017 về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


746

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123