Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 894/BHXH-QLT 2017 thu bảo hiểm y tế hộ gia đình Hồ Chí Minh

Số hiệu: 894/BHXH-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 05/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/BHXH-QLT
V/v thu BHYT hộ gia đình

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi:

- Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Thời gian vừa qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố đã nhận được phản ánh của người dân về việc một số Đại lý thu BHYT trên địa bàn thành phố trả thẻ BHYT chậm so với thời gian BHXH Thành phố quy định gây phiền hà và ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân. Để khắc phục tình trạng trên, BHXH Thành phố đề nghị các Đại lý thu trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thời hạn đóng tiền và cấp thẻ BHYT: Thực hiện đúng quy định theo Công văn 73/BHXH-QLT, cụ thể:

1.1. Đối với thẻ tăng mới:

- Đối tượng nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 25 đến ngày 30 (hoặc 31) hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 03 của tháng sau, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng tiếp theo.

- BHXH quận, huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tiền đóng, in thẻ và giao thẻ cho Đại lý thu đúng thời gian quy định (07 ngày làm việc).

- Đại lý thu tiếp nhận và giao thẻ cho người dân trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

1.2. Đối với thẻ gia hạn:

a. Đối tượng nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 15 đến hết ngày 20 hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 23 của tháng, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng sau.

- BHXH quận, huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tiền đóng, in thẻ và giao thẻ cho Đại lý thu đúng thời gian quy định (05 ngày làm việc). Đại lý thu tiếp nhận và giao thẻ cho người dân trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

b. Trường hợp đối tượng nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 21 đến hết ngày 30 (hoặc 31) hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 03 của tháng sau, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng Đại lý thu nộp tiền và hồ sơ. Thời gian từ ngày 01 của tháng đến thời điểm người tham gia nhận được thẻ BHYT nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm.

1.3. Đại lý thu có thể thu tiền của người tham gia sớm hơn quy định để người tham gia khỏi đi lại nhiều lần, nhưng phải giải thích và ghi rõ vào biên lai thu tiền để tránh việc người dân hiểu lầm là bị cơ quan BHXH kéo dài thời gian cấp thẻ.

1.4. Trường hợp Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH quận, huyện cấp thẻ trễ so với thời hạn sử dụng thẻ, nếu phát sinh chi phí KCB thì người gây ra chậm trễ phải bồi thường cho đối tượng tham gia.

2. Nhân viên của Đại lý thu thực hiện công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phải qua lớp đào tạo do cơ quan BHXH tổ chức và được cấp thẻ Nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT. Trường hợp có sự thay đổi nhân viên nhưng nhân viên mới chưa được tập huấn và cấp thẻ thì Đại lý thu phải gửi danh sách đăng ký nhân viên tạm sử dụng và phải cử nhân viên tham gia tập huấn vào đợt gần nhất. Nếu vi phạm nguyên tắc này thì Đại lý thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

3. Đối với trường hợp giảm phí:

- Đại lý thu có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của người tham gia, thu phí của người tham gia đúng mức quy định đồng thời nộp toàn bộ hồ sơ giảm phí cho cơ quan BHXH để kiểm tra, rà soát.

- BHXH quận, huyện tiếp nhận hồ sơ (bao gồm hồ sơ giảm phí) kiểm tra, rà soát, đối chiếu, nếu phát hiện sai phải thông báo cho Đại lý thu để Đại lý thu thu bổ sung của người tham gia.

- Trường hợp Đại lý thu cố ý thu sai, hoặc không kiểm tra để xảy ra thất thoát tiền phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền cho cơ quan BHXH.

- Căn cứ vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để tính mức giảm phí, trường hợp giấy xác nhận tạm trú không được tính giảm phí.

4. Đại lý Thu BHXH tự nguyện có trách nhiệm nộp tiền thu của người tham gia cho cơ quan BHXH chậm nhất 3 ngày kể từ ngày thu tiền.

5. Đối với Đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện không đúng các quy định trên đây cơ quan BHXH sẽ chấm dứt hợp đồng đại lý thu.

Yêu cầu BHXH quận, huyện phối hợp các Đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Website BHXH Thành phố;
- Lưu: VT, QLT (M).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 894/BHXH-QLT ngày 05/05/2017 về thu bảo hiểm y tế hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.329

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222