Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8910/UBND-VX về việc mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8910/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 20/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 8910/UBND-VX
Về mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi năm 2008

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
Sở Y tế;
Sở Tài chính;
Bảo hiểm xã hội thành phố;
Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Xét đề nghị của Liên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - Sở Y tế và Sở Tài chính tại Tờ trình Liên Sở số 6336/LĐTBXH-TC-YT ngày 18 tháng 12 năm 2007 về việc mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2008 cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau  :

1. Chấp thuận cấp kinh phí cho Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2008 với số tiền là : 34.806.590.000 (Ba mươi tư tỷ tám trăm lẻ sáu triệu năm trăm chín mươi ngàn) đồng để mua 267.743 thẻ bảo hiểm y tế năm 2008 (Mệnh giá 130.000 đồng/thẻ), gồm : 233.272 thẻ cho người nghèo; 18.060 thẻ cho người hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ và 16.411 thẻ cho người cao tuổi (85 tuổi trở lên).

2. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố) chịu trách nhiệm xét duyệt danh sách đối tượng được mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2008 và phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện thủ tục mua thẻ và cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cao tuổi và người hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo thành phố thực hiện thủ tục cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB : CT, PCT/TT, VX;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Văn phòng TT BCĐ XĐGN&VL TP;
- Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo TP;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/VX, KT;
- Phòng VX, TC-TM-DV;
- Lưu: VT, (VX-LC) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8910/UBND-VX về việc mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội và người cao tuổi năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127