Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 842/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn 7740/BYT-QLD do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 842/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 20/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/BHXH-DVT
V/v thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn số 7740/BYT-QLD của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương;
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Căn cứ Công văn số 22098/QLD-ĐK ngày 26/12/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 342/BHXH-DVT ngày 30/01/2018, hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán thuốc nêu trên với các chỉ định điều trị phù nề sau chn thương, phẫu thuật, bỏng” được nêu tại Công văn số 22098/QLD-ĐK từ ngày 27/12/2017. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Y tế, một số cơ sở KCB đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng cung ứng trước thời điểm Công văn số 22098/QLD-ĐK ban hành, vì vậy việc giới hạn chỉ định làm các cơ sở KCB tồn một số lượng lớn thuốc không thể dùng hết; một số cơ sKCB đã chỉ định và sử dụng với chđịnh cũ cho bệnh nhân BHYT.

Vì vậy, ngày 21/12/2018, Bộ Y tế đã có Công văn số 7740/BYT-QLD về việc thanh toán BHYT đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi gửi BHXH Việt Nam, đề nghị BHXH Việt Nam thống nhất với phương án tiếp tục thanh toán cho các cơ sở KCB đối với các thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi đã trúng thầu, đã sử dụng của các cơ sở KCB với đúng chỉ định tại Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc trước ngày cập nhật thông tin theo thời hạn hướng dẫn tại Công văn số 22098/QLD-ĐK nêu trên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở KCB và phù hợp với thời gian yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc thay đổi cách ghi chỉ định trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ Y tế, quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 37 quy định “Thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc được cấp giấy phép nhập khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện như sau:

a) Được tiếp tục lưu hành, sử dụng mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng đã được Bộ Y tế phê duyệt cho đến hết hạn dùng của lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc được sản xuất hoặc nhập khẩu trong thời gian có hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu đã được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực”. BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh rà soát, xác định chi phí thuốc Alphachymotrypsin đã sử dụng tại các cơ sở KCB BHYT không đúng chỉ định tại Công văn số 22098/QLD-ĐK , từ ngày 27/12/2017 đến 26/3/2018, mà chưa chấp nhận thanh toán thì thực hiện thanh toán bổ sung, đồng thời thực hiện giám định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ về chế độ tài chính theo quy định hiện hành.

Yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố tr
c thuộc TW;
- Các bệnh viện trực thuộc BYT;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam;

- Các đơn vị: CSYT, GĐB, GĐN; TTKT, KTNB, TCKT;
- Lưu: VT, DVT (3b)./.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
Lê Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 842/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn 7740/BYT-QLD do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81