Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 831/BHXH-PC năm 2020 về phối hợp triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 831/BHXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 16/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 831/BHXH-PC
V/v phối hợp triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Hợp đồng nguyên tắc số 166/HĐBC-BĐVN-BHXH ngày 20/12/2016 giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng xong Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH trên toàn quốc nhằm cung cấp kịp thời thông tin quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHXH cho người dân, tổ chức, hạn chế tình trạng mất, thất lạc hồ sơ, góp phần minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố:

1. Có văn bản thông tin kịp thời tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về việc triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng.

2. Phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố:

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho các đơn vị sử dụng lao động về Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH.

- Triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH tại địa phương trong tháng 3/2020.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Tổng công ty BĐVN;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Việt Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 831/BHXH-PC năm 2020 về phối hợp triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182