Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8207/VPCP-KGVX năm 2015 về thực hiện phương pháp giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8207/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 09/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8207/VPCP-KGVX
V/v thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại văn bản số 2068/TTr-BHXH ngày 05 tháng 6 năm 2015, số 3708/BHXH-CSYT ngày 28 tháng 9 năm 2015 về đề nghị cho phép Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện phương pháp giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 10020/BTC-HCSN ngày 22 tháng 7 năm 2015, Bộ Y tế tại văn bản s5535/BYT-BH ngày 04 tháng 8 năm 2015, s 6894/BYT-BH ngày 16 tháng 9 năm 2015 về góp ý đối với phương pháp giám định bo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện phương pháp giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ đối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước;

2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quy trình giám định tập trung theo tỷ lệ theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện thống nhất trong hệ thng bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật;

3. Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn theo thẩm quyền những nội dung liên quan đến việc thực hiện phương pháp giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ (nếu cần thiết), bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐXC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8207/VPCP-KGVX năm 2015 về thực hiện phương pháp giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19