Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 801/BHXH-HTQT năm 2017 công bố cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội do Bảo hiểm xã hội ban hành

Số hiệu: 801/BHXH-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/BHXH-HTQT
V/v công bố cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm công khai và minh bạch thông tin để người dân tộc thiểu số trên địa bàn dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tải bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn) và công bố trên Website của BHXH tỉnh, thành phố, trên bảng thông tin phòng tiếp dân/bộ phận một cửa tại BHXH tỉnh, thành phố và BHXH các thành phố, quận, huyện, thị xã trực thuộc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị BHXH tỉnh, thành phố liên hệ về BHXH Việt Nam (qua phòng Tổng hợp và Quản lý dự án, Vụ Hợp tác quốc tế) để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Trung tâm truyền thông;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 801/BHXH-HTQT năm 2017 công bố cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội do Bảo hiểm xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


371
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92