Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 777/CNTT-PM 2021 triển khai nâng cấp ứng dụng VssID

Số hiệu: 777/CNTT-PM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Trung tâm Công nghệ thông tin Người ký: Nguyễn Hoàng Phương
Ngày ban hành: 15/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 777/CNTT-PM
V/v nâng cấp ứng dụng VssID

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục triển khai Kế hoạch số 818/KH-BHXH ngày 31/3/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số và thực hiện Thông báo kết luận số 1074/TB-BHXH ngày 23/4/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng VssID, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đã thực hiện việc nâng cấp, bổ sung một số tính năng, tiện ích trên ứng dụng VssID (phiên bản 1.5.3). Cụ thể như sau:

- Bổ sung chức năng cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục gửi kèm).

- Bổ sung tiện ích "Mời cài đặt VssID" cho phép người dùng gửi tin nhắn với nội dung là đường dẫn để cài đặt ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng.

- Bổ sung 01 dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân: Cấp lại sổ BHXH do hỏng, mất. Nâng tổng số dịch vụ công cung cấp trên ứng dụng lên 04 dịch vụ công (1 - Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; 2 - Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; 3 - Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng BHXH; 4 - Cấp lại sổ BHXH do hỏng, mất).

- Bổ sung Phiếu điều chỉnh lương hưu tại mục "Thông tin hưởng/Hàng tháng/Phiếu điều chỉnh lương hưu.

- Bổ sung chức năng “Giấy được cấp theo Thông tư 56/2017/TT-BYT” tại mục "Sổ khám chữa bệnh". Chức năng cho phép hiển thị các loại giấy theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế của người dùng đã được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp, có trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

- Bổ sung ảnh cá nhân tại màn hình "Sử dụng thẻ BHYT".

Trung tâm trân trọng thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố biết và chủ động trong việc triển khai ứng dụng VssID. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Quản lý phần mềm, điện thoại: 0243.7753944 để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu: VT, PM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 777/CNTT-PM ngày 15/05/2021 về nâng cấp ứng dụng VssID do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!