Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 710/BHXH-TNQLHS năm 2015 về tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 710/BHXH-TNQLHS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP H
CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 710/BHXH-TNQLHS
V/v tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ BHYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: - Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Hiện nay số lượng đơn vị nộp hồ sơ vào những ngày cuối tháng rất đông, đặc biệt là những hồ sơ báo giảm có trả thẻ BHYT. Do khả năng tiếp nhận hồ sơ trong ngày có hạn, để giảm áp lực và thời gian chờ đợi của khách hàng và không ảnh hưởng đến việc tăng giá trị thẻ khi nộp hồ sơ báo giảm không kịp thời. Bảo hiểm xã hội Thành phố lưu ý các đơn vị tham gia BHXH một số nội dung sau:

1- Đóng dấu thẻ BHYT để khống chế giá trị sử dụng: Thẻ BHYT của những trường hợp báo giảm đơn vị đến quầy văn thư của cơ quan BHXH đóng dấu để khi nộp hồ sơ báo giảm của những thẻ này không bắt buộc phải thực hiện ngay trong ngày cuối cùng của tháng báo giảm. Vd: Thẻ BHYT giảm tháng 4, thì trong tháng 3 mang thẻ đến văn thư đóng dấu xác nhận có giá trị hết 31/3. Những thẻ này, từ tháng 4 trở đi báo giảm ngày nào cũng được không nhất thiết phải nộp hồ sơ trả thẻ vào ngày 31/3.

2- Trường hợp ngày cuối cùng của tháng là ngày Thứ sáu, nếu lượng hồ sơ tiếp nhận trong ngày không hết, yêu cầu đơn vị tới quầy văn thư để đóng dấu khống chế giá trị thẻ BHYT, hoặc nộp thẻ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ niêm phong để chuyển sang xử lý hồ sơ vào sáng Thứ hai của tuần kế tiếp.

3- Đối với những trường hợp trả thẻ BHYT (đơn vị chưa làm hồ sơ báo giảm) trong đợt gia hạn hoặc mới báo tăng nhưng sau đó điều chỉnh giảm trong tháng thì:

· Nếu thẻ BHYT đã có giá trị sử dụng: yêu cầu đơn vị trả thẻ BHYT ngay sau khi nhận thẻ từ cơ quan BHXH. Nếu không trả ngay sẽ phải tăng giá trị thẻ (thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1492/BHXH-THU ngày 27/5/2014 của BHXH Thành phố).

· Nếu thẻ chưa đến ngày có hiệu lực sử dụng, đơn vị có thể không cần trả ngay nhưng phải trả trước ngày thẻ có giá trị sử dụng.

Thủ tục hồ sơ trả thẻ BHYT của những trường hợp trên (mục 3) theo Phiếu giao nhận hồ sơ 105 và kèm theo Biên bản giao nhận thẻ (bản photocopy)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng CN;
- BHXH q/h;
- Lưu VT, TNQLHS.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 710/BHXH-TNQLHS năm 2015 về tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.319
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238