Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6780/UBND-VX về việc triển khai Bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6780/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 31/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6780/UBND-VX
Về triển khai Bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- Sở Y tế;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

 

Thực hiện Công văn số 6857/BYT-BH ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Y tế về việc triển khai Bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh:

a) Phối hợp với Sở Y tế, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận - huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hộ gia đình cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi và trách nhiệm về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thông qua các hình thức truyền thông phù hợp với từng địa phương và đối tượng.

b) In ấn phát hành thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố): hướng dẫn, triển khai cho các quận - huyện, phường, xã, thị trấn xác định đối tượng, lập danh sách hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình cận nghèo, trình Uỷ ban nhân dân quận huyện phê duyệt.

3. Sở Y tế: chỉ đạo và tăng cường kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi của người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

4. Sở Tài chính: phối hợp cùng các đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận - huyện để chủ động bố trí kinh phí theo quy định.

5. Uỷ ban nhân dân các quận - huyện: phối hợp cùng các Sở ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình thuộc diện cận nghèo cùng tham gia Bảo hiểm y tế; chỉ đạo các phường, xã, thị trấn lập danh sách, xác định chính xác hộ gia đình cận nghèo và những người thuộc hộ gia đình cận nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình cận nghèo; đồng thời đẩy mạnh vận động các nguồn kinh phí đóng góp để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế.

6. Giao Sở Y tế làm đầu mối tiếp nhận thông tin và báo cáo định kỳ cho Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6780/UBND-VX về việc triển khai Bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172