Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6705/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc một số địa phương vẫn chưa thực hiện việc trợ cấp xã hội và mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên

Số hiệu: 6705/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6705/VPCP-VX
V/v: Trợ cấp XH và mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi

- Bộ lao động - thương binh và xã hội
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Căn cứ báo cáo của Bộ Lao Động –Thương Binh và Xã Hội tại Công Văn số 3605/BLĐTBXH-BTXH ngày 27 tháng 10 năm 2005 về việc một số địa phương vẫn chưa được thực hiện việc trợ cấp xã hội và mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, thủ tướng chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng các chính sách đối với người cao tuổi, trong đó có chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng và mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên;

2. Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tăng cường kiểm tra theo dõi kết quả thực hiện các chính sách nêu trên.

Văn Phòng Chính Phủ thông báo để Bộ và Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các vụ: TH, KTTH, TTTTBC;
- Lưu: VT, VX (3b), vtp 80.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6705/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc một số địa phương vẫn chưa thực hiện việc trợ cấp xã hội và mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171