Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6679/BYT-BH năm 2016 chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Chỉ thị 06/CT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6679/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 07/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6679/BYT-BH
V/v chđạo thực hiện Luật BHYT và Chỉ thị số 06/CT-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 13/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) với nhiều Điểm mới quan trọng, theo chiều hướng mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT, thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường công tác quản lý trong sử dụng nguồn quỹ BHYT vì Mục tiêu an sinh xã hội, tiến tới BHYT toàn dân. Trong bối cảnh có sự thay đổi về mô hình bệnh tật và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, về ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong y học, giá dịch vụ y tế được Điều chỉnh gắn với quyền lợi người tham gia BHYT được đảm bảo tốt hơn và hoạt động tài chính bệnh viện hiệu quả hơn thì yêu cầu về nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ BHYT là yêu cầu cần thiết và quan trọng.

Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được đẩy mạnh, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quBHYT đã được thực thi nghiêm túc, có chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả. Tuy đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng trong quá trình triển khai thực hiện còn một số hạn chế, bất cập. Đặc biệt qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một scá nhân, đơn vị có hành vi gian lận, lạm dụng Quỹ BHYT dẫn đến chi phí khám chữa bệnh tăng cao, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế và cơ quan BHXH.

Để tăng cường công tác kiểm tra giám sát ngăn chặn hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHYT, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn và tập trung chỉ đạo thực hiện một snội dung sau:

1. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT, các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020.

2. Chđạo Sở Y tế:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông tới công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế về các quy định của Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn thực hiện và thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC về Điều chỉnh giá dịch vụ y tế;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thực hiện đề án đổi mới phong cách thái độ phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người bệnh;

- Phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố thực hiện kết nối, liên thông, cung cp thông tin phục vụ giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chng hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng qu BHYT, kịp thời phát hiện, chn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về BHYT.

3. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về BHYT, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về quyền lợi, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến BHYT, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành trong thực hiện các giải pháp tiến tới BHYT toàn dân;

- Phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cải cách thtục hành chính, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người có thẻ BHYT thực hiện quyền và trách nhiệm khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng quỹ BHYT; có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT theo quy định;

- Phối hợp với Sở Y tế trong công tác kiểm tra, phát hiện, xác minh các thông tin liên quan đến hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để phối hợp xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thtướng Chính ph(để báo cáo);
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6679/BYT-BH năm 2016 chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Chỉ thị 06/CT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.371
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177