Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 628/BHXH-BC sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 628/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/BHXH-BC
V/v sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/01/2012, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 244/BHXH-BC về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) (sau đây viết tắt là Công văn số 244/BHXH-BC), BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh) đã tổ chức thực hiện, hướng dẫn các cơ sở KCB sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán chi phí KCB BHYT. Tuy nhiên, một số tỉnh chưa thực sự quan tâm đôn đốc các cơ sở KCB cung cấp hóa đơn, biên lai khi quyết toán kinh phí KCB BHYT và trong quá trình triển khai một số tỉnh còn gặp vướng mắc như: Đối với các đơn vị sử dụng lao động, trường học có y tế cơ quan không đăng ký dịch vụ y tế, khám chữa bệnh nên cơ quan thuế không cung cấp hóa đơn; bệnh viện huyện không cung cấp hóa đơn phần chi phí do trạm y tế xã thực hiện; cơ quan Thuế yêu cầu ghi hóa đơn, biên lai số chi phí đã quyết toán kể cả số vượt quỹ. Để giải quyết những vướng mắc trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện quy định tại Công văn số 244/BHXH-BC .

2. Để đảm bảo các cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH đủ điều kiện cung cấp hóa đơn, biên lai khi quyết toán kinh phí KCB BHYT, BHXH các tỉnh thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT theo đúng quy định tại Khoản 2, Mục I Quyết định số 82/2010/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện hợp đồng KCB, giám định chi trả khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ BHYT.

Tiến hành rà soát lại các cơ sở KCB BHYT chưa cung cấp được hóa đơn, biên lai cho cơ quan BHXH, xác định rõ nguyên nhân để có hướng giải quyết cụ thể. Trường hợp các đơn vị sử dụng lao động, trường học có y tế cơ quan nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ y tế, KCB, cơ quan BHXH yêu cầu hoàn thiện, bổ sung; nếu không đáp ứng việc cung cấp hóa đơn, biên lai thì tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng KCB BHYT đồng thời quyết toán số kinh phí KCB BHYT đã thực hiện, chấm dứt hợp đồng KCB BHYT theo quy định.

3. Đối với chi phí KCB BHYT do trạm y tế xã thực hiện

Trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT thống nhất thực hiện việc xuất biên lai, hóa đơn KCB cho cơ quan BHXH, nhất là chi phí KCB BHYT tuyến xã, BHXH các tỉnh căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 12 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện BHYT, đối với trạm y tế xã, yêu cầu Bệnh viện huyện hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực hoặc Trung tâm y tế huyện phải xuất biên lai hoặc hóa đơn cho cơ quan BHXH khi quyết toán chi phí KCB BHYT (cả phần chi phí KCB BHYT của trạm y tế xã).

4. BHXH các tỉnh căn cứ Công văn số 244/BHXH-BC , Công văn số 44/BTC-TCT ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính tham gia ý kiến dự thảo Công văn sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí KCB BHYT (đính kèm bản photo) làm căn cứ hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện và làm việc, giải trình với cơ quan Thuế địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban CSYT;
- Lưu: VT, BC (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 628/BHXH-BC sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.519
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180