Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6180/BTC-QLBH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Quang Huyền
Ngày ban hành: 13/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6180/BTC-QLBH
V/v hướng dẫn về ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với chủ tàu tham gia điều khoản bảo hiểm rủi ro đặc biệt

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

                                                                                                  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 546/SNN-KTBVNL ngày 25/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn về ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với trường hợp chủ tàu tham gia điều khoản bảo hiểm rủi ro đặc biệt, về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ: "Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro)... ”

Theo Công văn số 15731/BTC-QLBH ngày 29/10/2014, Bộ Tài chính chấp thuận đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu, điều khoản bảo hiểm ngư lưới cụ, điều khoản bảo hiểm rủi ro đặc biệt đối với tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.

Trường hợp chủ tàu tham gia bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có lựa chọn tham gia thêm điều khoản bảo hiểm rủi ro đặc biệt thì vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.

Bộ Tài chính xin cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh, thành phố ven biển;
- Lưu: VT. QLBH.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT BẢO HIỂM
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quang Huyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6180/BTC-QLBH ngày 13/05/2015 hướng dẫn về ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với chủ tàu tham gia điều khoản bảo hiểm rủi ro đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80