Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5892/BHXH-CSYT năm 2017 về giải quyết vướng mắc định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5892/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5892/BHXH-CSYT
V/v giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Ngày 24/10/2017, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thống nhất ký Biên bản số 1135/BB-BYT để giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 12/12/2017, BHXH Việt Nam đã có Công văn s 5586/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn các nội dung đã thống nhất tại Biên bản số 1135/BB-BYT nêu trên làm cơ sở để cơ quan BHXH và các cơ sở KCB thực hiện (Công văn 5586/BHXH-CSYT gửi kèm).

Trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, đề nghị BHXH các tỉnh căn cứ nội dung Biên bản số 1135/BB-BYT và các Phụ lục kèm theo Biên bản để phối hợp với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn rà soát, xác định với cơ sở KCB về:

- Số lượt khám bệnh, số lượng dịch vụ chiếu, chụp Xquang, CT Scanner, MRI, siêu âm, nội soi Tai Mũi Họng, số ngày giường được thanh toán theo giá có tiền lương; thanh toán theo giá không có tiền lương; không được thanh toán.

- Số lượng găng tay sạch, kim châm cứu, Parafin theo định mức trong các dịch vụ kỹ thuật, 30% s chênh lệch trong trường hợp có sự chênh lệch giữa thực tế sử dụng và định mức.

BHXH các tỉnh thống nhất với cơ sở KCB về các số liệu nêu trên, báo cáo BHXH Việt Nam cùng với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế tại địa phương đ có hướng chỉ đạo, giải quyết khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: GĐB, GĐN, TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT, PC;

- Lưu: VT, CSYT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Văn Phúc

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5892/BHXH-CSYT năm 2017 về giải quyết vướng mắc định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.378
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6