Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5875/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 03/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5875/BTC-NSNN
V/v kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật bảo hiểm y tế, ngày 27/7/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; theo đó, tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định quy định: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng đối với đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế.

Tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đã quy định: căn cứ khả năng ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn khác, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể quyết định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP. Trên thực tế, vừa qua một số địa phương đã quyết định hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế ở mức cao hơn mức tối thiểu. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận hệ thống dịch vụ y tế của người dân, tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, theo quy định và căn cứ mức dự toán Quốc hội đã quyết định, trường hợp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu, thì đề nghị địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện; ngân sách trung ương chỉ tính kinh phí hỗ trợ theo mức hỗ trợ tối thiểu; nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện theo quy định tại văn bản số 165/TTg-KTTH ngày 11/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp.

Bộ Tài chính hướng dẫn rõ thêm để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5875/BTC-NSNN ngày 03/05/2012 về kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8