Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5747/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tăng Minh Lộc
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5747/BNN-KTHT
V/v bổ sung đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được công văn số 4539/UBND-NN3 ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc “Bổ sung đối tượng vật nuôi tham gia bảo hiểm”, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản giai đoạn 2011 - 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các Cục, Vụ liên quan và Tổng cục Thủy sản bàn bạc, thống nhất với các tỉnh, thành phố để nghiên cứu lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm và quy mô, địa bàn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản giai đoạn 2011 - 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011. Trên cơ sở đó Bộ đã thống nhất với Bộ Tài chính để chọn đơn vị bảo hiểm phù hợp triển khai công việc trên địa bàn đã chọn.

2. Việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 là nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành, đối tượng, các chính sách và các yếu tố liên quan,… trước khi nhân rộng, do đó chỉ thử nghiệm trên phạm vi hẹp. Đề nghị bổ sung bò sữa được tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011- 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin ghi nhận và bổ sung vào giai đoạn tiếp theo.

Vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết và chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, Cục KTHT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5747/BNN-KTHT ngày 15/11/2011 bổ sung đối tượng vật nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.851

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!