Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5699/BHXH-CSYT về ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5699/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5699/BHXH-CSYT
V/v ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở KCB tư nhân năm 2013

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 28/12/2012 Bộ Y tế có Công văn số 9000/BYT-KCB về việc tiếp tục thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tại cơ sở KCB tư nhân chưa được cấp giấy phép hoạt động. Để đảm bảo quyền lợi người bệnh, tránh xáo trộn trong tổ chức KCB bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục ký kết, thực hiện hợp đồng KCB bảo hiểm y tế năm 2013 với các cơ sở KCB tư nhân đủ điều kiện theo quy định tại Mục I Phần I Quy định ban hành theo Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động theo quy định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở KCB tư nhân đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT trong thời gian làm thủ tục để ký tiếp hợp đồng KCB bảo hiểm y tế năm 2013.

3. Thống kê chi tiết các cơ sở KCB tư nhân đã được cấp giấy phép hoạt động; đã gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động hoặc chưa đề nghị cấp giấy phép hoạt động; báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phối hợp với Bộ Y tế xem xét, giải quyết.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 30/1/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: KT, CST;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5699/BHXH-CSYT về ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.979

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78