Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5680/BHXH-TTTT năm 2012 quy định chuyển dữ liệu người hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5680/BHXH-TTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5680/BHXH-TTTT
V/v: quy định chuyển dữ liệu người hưởng trợ cấp BHXH một lần

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 4982 /BHXH-CST ngày 30/11/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác cấp, quản lý và sử dụng số bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) thực hiện nghiêm túc và đúng quy định với trách nhiệm cụ thể của BHXH tỉnh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện (BHXH huyện) về chuyển dữ liệu như sau:

I. BHXH huyện

1. Phân công người để giải quyết công việc theo đúng quy định.

2. Dữ liệu chuyển phải đúng với danh sách đã được phê duyệt.

3. Thời gian chuyển: Tối đa 02 ngày/lần theo quy định chuyển dữ liệu.

4. Vào ngày cuối cùng hàng tháng, BHXH huyện in danh sách người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã chuyển trong tháng và báo cáo về BHXH tỉnh.

II. BHXH tỉnh

1. Phân công người để giải quyết công việc theo đúng quy định.

2. Quản lý cơ sở dữ liệu xét duyệt của đơn vị.

3. Thời gian chuyển: Tối đa 02 ngày/lần theo quy định chuyển dữ liệu.

4. Vào ngày cuối cùng hàng tháng, BHXH tỉnh đối chiếu kiểm tra danh sách người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần của BHXH huyện với dữ liệu đã chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam nếu không khớp thì kiểm tra xử lý đơn vị làm sai. Sau đó in danh sách người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã chuyển trong tháng và báo cáo về Trung tâm Thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo phụ lục 1.

III. Trung tâm Thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Phân công người để giải quyết công việc theo đúng quy định.

2. Quản lý, kiểm tra, đối chiếu danh sách người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần của BHXH tỉnh gửi để cập nhật vào cơ sở dữ liệu tra cứu.

3. Thời gian cập nhật dữ liệu của BHXH tỉnh vào cơ sở dữ liệu tra cứu từ 9 giờ đến 12 giờ theo ngày làm việc.

4. Hàng tháng kiểm tra, đối chiếu danh sách người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần từ báo cáo của BHXH tỉnh gửi về với dữ liệu trong tháng đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu tra cứu, nếu không khớp thì Trung tâm Thông tin sẽ có công văn báo cáo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi cho BHXH tỉnh kiểm tra, xử lý.

Các đơn vị thực hiện chuyển dữ liệu theo quy định này từ 01/01/2013. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Trung tâm Thông tin) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban: CST, CSBHXH (để p/h);
- Lưu: VT, TTTT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5680/BHXH-TTTT năm 2012 quy định chuyển dữ liệu người hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117