Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5634/VPCP-KTTH năm 2014 về chi trả chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5634/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5634/VPCP-KTTH
V/v chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 2405/BC-BHXH ngày 03 tháng 7 năm 2014 về tình hình thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra và đánh giá thực chất kết quả việc thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên phạm vi cả nước, trên cơ sở đó khẩn trương có giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác chi trả để tạo sự hài lòng và đồng tình của người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong quý III năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5634/VPCP-KTTH năm 2014 về chi trả chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199