Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5171/BHXH-CNTT năm 2017 về triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5171/BHXH-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 17/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5171/BHXH-CNTT
V/v triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội và Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/05/2017 về việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã điều chỉnh hệ thống Giao dịch điện tử bổ sung các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản và dưỡng sức). BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai hệ thống Giao dịch điện tử như sau:

- Hệ thống hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội (KBHXH) đối với những đơn vị đăng ký giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH;

- Hệ thống quản lý đăng ký, tiếp nhận dữ liệu đối với các đơn vị sử dụng KBHXH tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn.

- Hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ (TNHS) tại địa chỉ: https://tnhs.baohiemxahoi.gov.vn.

2. Thông báo đến các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý về việc bổ sung các thủ tục giao dịch điện tử giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.

3. Thời điểm triển khai: Từ ngày 20/11/2017.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các nhà I-VAN (để p/h);
- Các đơn vị: CSXH, PC, T
TTT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm
Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5171/BHXH-CNTT năm 2017 về triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54