Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5147/BHXH-CSYT giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Số hiệu: 5147/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5147/BHXH-CSYT
V/v: thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện BHYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09/10/2015, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8207/VPCP-KGVX; thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý để Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ tại tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên phạm vi toàn quốc, đồng thời giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thực hiện phương pháp giám định này theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp đó, ngày 29/10/2015 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8933/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ tin học hóa trong tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Theo đó, việc tin học hóa BHYT, kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT phải được hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan xây dựng và hoàn thiện Quy trình và phần mềm giám định BHYT. Ngày 01/12/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Quyết định số 1456/QĐ - BHXH ban hành Quy trình giám định BHYT, tổ chức tập huấn cho BHXH các tỉnh, thành phố để kịp thời triển khai áp dụng trên phạm vi cả nước ngay từ ngày 01/01/2016.

Sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại địa phương là nhân tố quan trọng để hoàn thành Mục tiêu BHYT toàn dân, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHYT và tăng cường hiệu quả sử dụng quỹ BHYT. Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện Quy trình giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ - BHXH ngày 01/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh; đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ dữ liệu về chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho cơ quan BHXH theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 205/TB - VPCP ngày 23/6/2015; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8933/VPCP - KGVX và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT, hoàn thành trước ngày 31/12/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Các PTGĐ;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Bộ Công an;
- Các Ban: TCKT, KT, DVT, KTNB, C
NTT;
- GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CSYT(3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5147/BHXH-CSYT ngày 18/12/2015 thực hiện phương pháp giám định bảo hiểm y tế tập trung theo tỷ lệ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.933

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!