Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5093/BHXH-ST cấp thẻ bảo hiểm y tế 2016

Số hiệu: 5093/BHXH-ST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5093/BHXH-ST
V/v cấp thẻ BHYT năm 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Để đảm bảo việc cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia BHYT sử dụng trong năm 2016, ngày 04/12/2015 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn s4911/BHXH-ST về việc cấp thẻ BHYT năm 2016. Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và BHXH Bộ Quốc phòng thì hiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia BHYT (bao gồm cả thân nhân quân nhân tại ngũ) và phần mềm in thẻ BHYT đã được bổ sung, hiệu chỉnh theo cấu trúc số định danh cá nhân quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định mã số ghi trên thẻ BHYT. Vì vậy, BHXH Việt Nam đồng ý để BHXH các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT theo cấu trúc số định danh cá nhân quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2016.

Yêu cầu BHXH các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Sổ - Thẻ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, CSYT, PC, CNTT, GĐB, GĐN;
- BHXH các t
nh, thành phố; BHXH CAND;
- Lưu: VT, ST (
02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ
Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5093/BHXH-ST ngày 15/12/2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.215

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!