Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 50/UBDT-CSDT hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc

Số hiệu: 50/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành: 19/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc

Hà Ni, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp Công văn số 452/BDT-CS ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ban Dân tộc tỉnh Đng Nai về việc xin ý kiến để thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Điểm h, khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: “Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiu s đang sinh sng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sng tại xã đảo, huyện đảo”. Như vậy, địa bàn được hưởng chính sách xác định như sau: Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thực hiện theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính vùng khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 (trong đó, thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III là địa bàn thực hiện chính sách bảo him y tế).

Riêng tỉnh Đồng Nai hiện nay không còn xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn mà chỉ còn 02 ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT; như vậy, 02 ấp này vẫn thuộc diện được cấp thẻ bảo him y tế miễn phí theo quy định tại Luật Bảo him y tế sửa đi, bổ sung.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai làm căn cứ thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Cm Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 50/UBDT-CSDT ngày 19/01/2015 về hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!