Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 493/BHXH-CST tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 493/BHXH-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/BHXH-CST
V/v tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Ngày 26/12/2012, Bộ Tài chính có Công văn số 17903/BTC-HCSN về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện một số nội dung sau:

1. Phạm vi và đối tượng kiểm tra, rà soát cấp thẻ trùng

1.1. Đối tượng: tập trung vào 13 nhóm, theo thứ tự quy định tại biểu 01 ban hành kèm theo Công văn số 17903/BTC-HCSN của Bộ Tài chính.

1.2. Phạm vi: toàn bộ dữ liệu tham gia và các danh sách đã cấp thẻ BHYT của 13 nhóm đối tượng nêu trên trong 02 năm 2011 và 2012.

2. Nguyên tắc xác định cấp trùng thẻ

- Trường hợp 01 thẻ đã cấp có thông tin nhân thân (họ tên, ngày sinh, giới tính và địa chỉ) trùng lặp với từ 01 thẻ BHYT khác trở lên, đồng thời các thẻ này có một phần hoặc toàn bộ thời hạn sử dụng (THSD) ghi trên thẻ trùng nhau thì được xác định là trường hợp cấp trùng 01 người nhiều thẻ BHYT.

- Một người được cấp từ 02 thẻ trở lên theo các nhóm đối tượng khác nhau, thì thẻ cấp theo đối tượng thứ 2 trở đi (theo thứ tự 13 nhóm đối tượng) được xác định là thẻ cấp trùng.

- Một người có từ 02 thẻ trở lên được cấp theo 01 nhóm đối tượng, nhưng có một phần hoặc toàn bộ THSD ghi trên các thẻ trùng nhau, thì các thẻ ghi thời điểm phát hành sau thẻ đầu tiên (thẻ có thời điểm cấp sớm nhất) được xác định là thẻ cấp trùng (ví dụ: trẻ Nguyễn Văn A, sinh ngày 23/7/2008, được cấp 02 thẻ. Thẻ thứ nhất được cấp THSD từ ngày 01/01/2011 đến 22/7/2014. Thẻ thứ hai cấp THSD từ ngày 01/01/2012 đến 22/7/2014, thì thẻ thứ hai được tính là thẻ cấp trùng).

- Xác định thời gian trùng thẻ: đối với thẻ BHYT được xác định là cấp trùng, phải xác định thời gian đã cấp trùng của từng thẻ, để làm căn cứ xác định số tiền đóng tương ứng với thời gian trùng thẻ BHYT.

Ví dụ 1: ông Nguyễn Văn B được cấp 02 thẻ cùng một đối tượng thân nhân công an, thẻ thứ nhất có THSD từ 01/01/2011 đến 31/12/2011, thẻ thứ hai có THSD từ 01/7/2011 đến 31/12/2011 thì thời gian trùng thẻ thứ 2 được xác định (từ 01/7/2011 đến 31/12/2011) là 06 tháng.

Ví dụ 2: bà Dương Thị C được cấp 01 thẻ theo đối tượng bảo trợ xã hội (THSD từ 01/01/2011 đến 31/12/2011) và 01 thẻ theo đối tượng người nghèo (THSD từ 01/7/2011 đến 31/12/2011), thì thời gian trùng thẻ (cấp theo đối tượng người nghèo từ 01/7/2011 đến 31/12/2011) được xác định là 06 tháng.

- Đối với thẻ cấp trùng đã thu hồi, chỉ tính thời gian trùng thẻ từ khi thẻ có giá trị sử dụng đến thời điểm thu hồi thẻ.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để thống nhất nguyên tắc và phương án hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra, rà soát, thống kê thẻ BHYT bị cấp trùng; có hướng dẫn triển khai cho BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được phân cấp in thẻ BHYT; tổng hợp số lượng thẻ và số tiền cấp trùng thẻ BHYT của từng năm chi tiết theo từng đối tượng; báo cáo đánh giá tồn tại, nguyên nhân, đề xuất phương án nhằm tránh cấp trùng thẻ BHYT gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (kèm file số liệu gửi vào hòm thư điện tử bancst@gmail.com) trước ngày 30/4/2013 để kịp thời trình liên Bộ phương án xử lý đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng căn cứ nội dung nêu trên để tổ chức, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: LĐTB&XH, Tài chính, Y tế;
- HĐQL-BHXHVN;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: Thu, Chi, CSYT, KT và TTTT;
- Lưu: VT, CST (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 493/BHXH-CST tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.730

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12