Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4927/BHXH-BT dừng thu bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4927/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 22/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4927/BHXH-BT
V/v dừng thu BHYT đối với người làm công tác cơ yếu

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 153/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 12/01/2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, thì người làm công tác cơ yếu quy định tại Điểm 2.1, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục I Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC không thuộc đối tượng tham gia BHYT mà được Nhà nước đảm bảo kinh phí chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong quân đội.

Căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 6540/BYT-BH ngày 18/10/2011 về việc thực hiện BHYT đối với người làm công tác cơ yếu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Dừng thực hiện thu, cấp thẻ BHYT đối với đối tượng là người đang làm công tác cơ yếu nêu trên; có văn bản thông báo và đề nghị đơn vị chậm nhất đến ngày 31/12/2011 phải thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng sang năm 2012 và các năm sau (nếu có) của người làm công tác cơ yếu gửi cơ quan BHXH, kèm theo danh sách để thực hiện giảm số tiền phải thu BHYT đối với đơn vị; đối với những thẻ BHYT còn giá trị sử dụng sang năm 2012 mà không thu hồi được thì tính thu đủ BHYT theo mức đóng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ.

2. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi BHYT đối với người đang làm công tác cơ yếu kể từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2011 gửi BHXH Việt Nam (theo mẫu đính kèm).

3. Bãi bỏ Công văn số 2352/BHXH-BT ngày 15/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thu BHYT đối với người làm công tác cơ yếu.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng nội dung Công văn này, gửi báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thu) trước ngày 31/01/2012. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Các Ban: CST, CSYT, KT, Chi, TTTT;
- Lưu: VT, BT (05b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

BÁO CÁO THU, CHI BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

(Kèm theo Công văn số 4927/BHYT-BT ngày 22/11/2011 của BHXH Việt Nam)

Số TT

Tên cơ quan, đơn vị sử dụng người đang làm công tác cơ yếu

Số người làm công tác cơ yếu tham gia BHYT (người)

Số tiền đã thu BHYT của người làm công tác cơ yếu (đồng)

Chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người làm công tác cơ yếu (đồng)

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

I

Năm 2009

 

 

 

 

1

Đơn vị

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Cộng I

 

 

 

 

II

Năm 2010

 

 

 

 

1

Đơn vị

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Cộng II

 

 

 

 

III

Năm 2011

 

 

 

 

1

Đơn vị

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Cộng III

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP

Ngày        tháng        năm
GIÁM ĐỐC

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4927/BHXH-BT dừng thu bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74