Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4911/BHXH-CSYT cấp thẻ bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4911/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 22/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4911/BHXH-CSYT
V/v cấp thẻ BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tại Công văn số 222/BHXH-PT về việc cấp thẻ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dưới 6 tuổi và đảm bảo nguồn kinh phí cho khám chữa bệnh BHYT, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau:

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 13913/BTC-NSNN về việc giải quyết kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT tại tỉnh Cà Mau (bản sao gửi kèm theo).

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Ban, ngành tổ chức thực hiện BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đúng quy định của Luật BHYT, đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT theo tinh thần Công văn số 1084/BHXH-CSYT ngày 23/3/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4911/BHXH-CSYT cấp thẻ bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76