Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4905/BHXH-TTLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4905/BHXH-TTLT
V/v chuyển cơ sở dữ liệu và khai thác hồ sơ hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Trong thời gian qua, triển khai thực hiện Quyết định số 1525/QĐ-BHXH ngày 25/12/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, bên cạnh sự cố gắng của bảo hiểm xã hội các địa phương, việc thực hiện 1 số nội dung có hạn chế như sau:

- Một số đơn vị (Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và Bảo hiểm xã hội 1 số tỉnh) chưa thực hiện việc chuyển cơ sở dữ liệu hồ sơ hưởng các chế độ BHXH về Trung tâm Lưu trữ theo quy định (có danh sách kèm theo);

- Thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg nhưng nhiều đối tượng không đủ giấy tờ quy định, địa phương không lưu hồ sơ, nên yêu cầu sao lục tại Trung tâm Lưu trữ với số lượng rất lớn. Nhiều đối tượng đã trực tiếp đến sao lục hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ, gây khó khăn cho đối tượng nhất là đối tượng ở các tỉnh xa.

Để khắc phục những hạn chế trên và thực hiện nghiêm túc các văn bản đã ban hành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ cần thực hiện 1 số nội dung sau:

1. Trước ngày mùng 10 hàng tháng khi gửi hồ sơ, BHXH Tỉnh, thành phố thực hiện việc chuyển cơ sở dữ liệu hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đã được giải quyết trong tháng trước theo danh sách từng loại chế độ (mẫu số 19A-HSB, 19C-HSB, 19E-HSB, 19H-HSB, 23-HSB) tại Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH về Trung tâm Lưu trữ theo địa chỉ Mail: TTLT.BHXH@gmail.com

2. Lập danh sách các trường hợp thuộc đối tượng giải quyết theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không có hồ sơ lưu tại địa phương gửi Trung tâm Lưu trữ đề nghị sao lục, không hướng dẫn đối tượng trực tiếp đến sao lục hồ sơ tại Trung tâm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (báo cáo);
- Lưu: VT, TTLT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Thị Xuân Phương

 

DANH SÁCH

(Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển cơ sở dữ liệu, kèm theo Công văn số 4905/BHXH-TTLT ngày 10 tháng 11 năm 2010)

STT

Tên đơn vị

Ghi chú

I

Đã chuyển cơ sở dữ liệu

 

1

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

 

2

Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng

 

3

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

 

4

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

 

5

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định

 

6

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang

 

7

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

 

8

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

 

9

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

 

10

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh

 

11

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình

 

12

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị

 

13

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

 

14

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre

 

15

Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh

 

16

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk

 

17

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông

 

18

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh

 

19

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước

 

20

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng

 

II

Chưa chuyển cơ sở dữ liệu

 

21

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh

 

22

Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng

 

23

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

 

24

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang

 

25

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

 

26

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái

 

27

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La

 

28

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình

 

29

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình

 

30

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

 

31

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

 

32

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

 

33

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

 

34

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai

 

35

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

 

36

Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa

 

37

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận

 

38

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh

 

39

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận

 

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An

 

41

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp

 

42

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

 

43

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

44

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang

 

45

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang

 

46

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long

 

47

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

 

48

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

 

49

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu

 

50

Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

 

51

Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ

 

52

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang

 

53

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn

 

54

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ

 

55

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

 

56

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang

 

57

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

 

58

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

 

59

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

 

60

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

 

61

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

62

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

 

63

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên

 

64

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng

 

65

Bảo hiểm xã hội Bộ Công An

 

66

Bảo hiểm xã hội Ban Cơ Yếu Chính Phủ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4905/BHXH-TTLT ngày 10/11/2010 về chuyển cơ sở dữ liệu và khai thác hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!