Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4777/LĐTBXH-VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hoà
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4777/LĐTBXH-VL
V/v triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp   

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 12 tháng 12 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Để hướng dẫn và triển khai sớm Nghị định này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Chỉ định đầu mối liên hệ và cử cán bộ tham gia xây dựng Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ, danh sách cán bộ tham gia xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) trước ngày 22/12/2008.

2. Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục thu, chi bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; chuẩn bị các nội dung cần thiết để ban hành Thông tư hướng dẫn bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ về bảo hiểm thất nghiệp.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, Cục VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4777/LĐTBXH-VL ngày 18/12/2008 về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.337

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!