Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4754/BHXH-DVT năm 2018 vướng mắc trong thanh toán thuốc theo Thông tư 40/2014/TT-BYT và 52/2017/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4754/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4754/BHXH-DVT
V/v vướng mắc trong thanh toán thuốc theo Thông tư 40/2014/TT-BYT và Thông tư 52/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 898/BHXH- GĐBHYT ngày 20/9/2018 của BHXH Đồng Tháp về việc vướng mắc trong thanh toán thuốc theo Thông tư 40/2014/TT-BYT và Thông tư 52/2017/TT- BYT. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thì quỹ BHYT không thanh toán đối với các trường hợp sử dụng thuốc không phù hợp với chỉ định đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt. Do đó, trường hợp kê đơn cho bệnh nhân không đúng quy định tại Điểm đ nêu trên, cơ quan BHXH không có cơ sở để thanh toán.

Đề nghị BHXH tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện giám định và thanh toán chi phí thuốc theo chế độ BHYT đúng quy định. Trường hợp, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp không thống nhất, đề nghị Sở Y tế báo cáo, xin ý kiến Bộ Y tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Các đơn vị: CSYT, GĐB, GĐN, TTKT, KTNB;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DVT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Lê Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4754/BHXH-DVT năm 2018 vướng mắc trong thanh toán thuốc theo Thông tư 40/2014/TT-BYT và 52/2017/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1