Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 467/NCC trả lời công văn 1968/BHXH-CST do Cục Người có công ban hành

Số hiệu: 467/NCC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Người có công Người ký: Tạ Vân Thiều
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 467/NCC
V/v Trả lời công văn số 1968/BHXH-CST ngày 19 tháng 5 năm 2010.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tiếp nhận công văn số 1968/BHXH-CST ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỏi về việc: để có cơ sở xác định người tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng người có công với cách mạng, khi tham gia bảo hiểm y tế cần xuất trình giấy tờ gì, cơ quan nào có thẩm quyền cấp loại giấy tờ đó; trường hợp thất lạc giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng hoặc thông tin trên giấy tờ chưa thống nhất thì cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận hoặc cấp lại, Cục Người có công có ý kiến như sau:

Người có công với cách mạng được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thuộc 2 trường hợp: đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng như thương binh, bệnh binh…; đối tượng người có công đã hưởng trợ cấp một lần như người hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến hoặc Huân, Huy chương chiến thắng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý danh sách đối tượng người có công với cách mạng. Ngoài những đối tượng người có công là thương binh được cấp thẻ thương binh; bệnh binh được cấp thẻ bệnh binh; thân nhân chủ yếu của liệt sĩ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ… để chứng minh là người có công với cách mạng thì những đối tượng thuộc diện người có công khác (người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng Huân, Huy chương, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày… phải có giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần) để làm cơ sở chứng minh là người có công với cách mạng khi tham gia bảo hiểm y tế.

Trường hợp người có công với cách mạng bị thất lạc giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố (nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần) có đủ thẩm quyền xác nhận hoặc cấp lại giấy tờ đó./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT Cục.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Tạ Vân Thiều

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 467/NCC trả lời công văn 1968/BHXH-CST do Cục Người có công ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.562
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162